Tag Archives: Uppehållstillstånd

Turkiet är Turkiet

Ibland vet man inte om man ska skratta eller gråta åt alla konstiga regler som finns här och avsaknaden av dom när dom skulle behövas. Hasan berättade att hans bror som står som ägare till 5% av bolaget (för att … Continue reading

Posted in Turkiet är Turkiet | Tagged , , , , | 7 Comments